Ceník / Price list

Celodenní program (cena za měsíc)
1 den v týdnu 3000,-
2 dny v týdnu 5400,-
3 dny v týdnu 7100,-
4 dny v týdnu 8600,-
5 dní v týdnu 9900,-
Whole-day stay (price per month)
1 day/week   3000,-
2 days/week 5400,-
3 days/week 7100,-
4 days/week 8600,-
5 days/week 9900,-
Půldenní program (cena za měsíc)
1 den v týdnu 1900,-
2 dny v týdnu 3600,-
3 dny v týdnu 5400,-
4 dny v týdnu 6600,-
5 dní v týdnu 7600,-
Half-day stay (price per month)
1 day/week  1900,-
2 days/week 3600,-
3 days/week 5400,-
4 days/week 6600,-
5 days/week 7600,-
Zápis do školky: nezpoplatněno.
Adaptace dítěte ve školce s rodiči: nezpoplatněno.
Entrance fee: none.
Adaptation period with a parent in our kindergarten: no fee.
Všechny ceny zahrnují celodenní přítomnost kvalifikovaného pedagoga, anglicky mluvícího lektora, zdravotníka a logopeda. All prices include: all-day presence of a qualified teacher, an English lecturer, a nurse and a speech therapist.
Externě jsou zajištěny tyto aktivity: hudební a dramatická výchova, dětská jóga, umělecká výchova, přírodovědná pregramotnost (přírodovědné, fyzikální a chemické pokusy pro nejmenší). Our external co-workers are performing: music and drama education, children yoga, art therapy, science pre-education (natural science, physical and chemical experiments).
Sleva 10% při platbě na 12 měsíců předem.
Sleva 5% při platbě na 6 měsíců předem.

 

Advance payment price reduction:
10% reduction for 12months-payment.
5% reduction for 6months-payment.

 

Napsat komentář

Name *
Email *
Website